tehetségútlevél.hu

Kérdőívek

Kedves érdeklődők! Tisztelt OTDK résztvevők! Tisztelt felsőoktatási tehetséggondozó szakemberek! Tisztelt intézményi és kari TDT-elnökök, -titkárok és -felelősök!

A Sapientia Hungariae Alapítvány az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programja keretében meghirdetett „Tehetségútlevél Program” – „A Tehetségútlevél program gyakorlatának módszertani vizsgálata” (NTP-TÚP-M-13-001) című pályázatához kutatást folytat a tehetséges fiatalok felsőoktatásba történő bekerülését követő tehetséggondozás tapasztalatairól, egyrészről olyan hallgatók körében, akik részt vettek Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A kutatás célja annak megismerése, hogy jelenleg milyen módszerekkel segítik elő az egyetemek és főiskolák a középiskolában tehetségüket megmutató diákok tanulmányait és kutatásokba, TDK-ba történő bekapcsolódását. A célunk, hogy az erre vonatkozó adatokat, információkat és gyakorlatokat összegyűjtsük és megvizsgáljuk. Az intézményi TDT-elnökök, -titkárok és –felelősök szerepe ebben a folyamatban kiemelt jelentőségű, ezért kérjük, segítse munkánkat a kérdőív kitöltésével, hogy az Önök intézményének/karának tapasztalatait, gyakorlatait is megismerhessük.

kérdőív kitöltése kb. tíz percet vesz igénybe.

 

Az OTDK résztvevők, hallgatók számára készült kérdőív a következő oldalon érhető el:

https://docs.google.com/forms/d/10oyFfntT4gJmlMcbJPk1m4BE1syDhLErTWV7Jku9ey0/viewform

A felsőoktatási tehetséggondozó szakemberek kérjük, a következő kérdőívet töltsék ki:

https://docs.google.com/forms/d/1ZLh9USYUORP_svkfSv5IQ3GQFg87Cvh1ExGVhFPiaKs/viewform

 

A kutatás célja módszertani szempontból megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a közoktatásban már azonosított tehetségek közoktatásból felsőoktatásba bekerülését követően hogyan lennének a leghatékonyabban azonosíthatóak, megszólíthatóak, hogyan tudnának a legegyszerűbben és leghatékonyabban bekapcsolódni a felsőoktatási tehetséggondozásba, ezen belül is kiemelten a tudományos diákköri munkába.

Kérjük, segítse munkánkat a kérdőív kitöltésével, ezzel hozzájárulva a fiatal tehetségek jövőbeni eredményességéhez!

Köszönettel:
Sapientia Hungariae Alapítvány