tehetségútlevél.hu

A TDK-ról

A tudományos diákkör (TDK) a felsőoktatás legnagyobb hatókörű és legelismertebb tehetséggondozó formája. A TDK keretében a hallgatók irányított önképzésben, tanulmányaik mellett bekapcsolódhatnak az egyetem/főiskola tudományos életébe. Ennek során önálló kutatásokat végezhetnek egy-egy mentortanár (témavezető) segítségével, így lehetőséget kapva a kötelező tanulmányokon felüli ismeretek elsajátítására. A TDK munkával elért eredményeket a hallgatók pályamunkában foglalják össze. A dolgozattal (alkotással) lehetőségük van részt venni intézményük TDK-konferenciáján, ahol megismerhetik pályatársaik munkáit, és szakértő bírálóktól kaphatnak visszajelzést, elismerést. Az intézményi TDK-konferencián jól szereplő pályaművek a zsűri javaslatára részt vehetnek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), az országos döntőn. Az OTDK-t minden második év tavaszán az oktatási kormányzat, valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével az Országos Tudományos Diákköri Tanács és az általa kiválasztott felsőoktatási intézmények/karok rendezik meg 16 tudományterületi szekcióban. Az előző évben, 2013-ban a XXXI. OTDK lebonyolítására került sor, amelyen összesen 4612 előadás hangzott el, a részt vevő hallgatók száma pedig meghaladta az ötezret.

 

További információ a TDK-ról: otdt.hu